Sylwester w Pałacu Pacółtowo
  • Facebook
  • Twitter
  • NK
  • Wykop
  • Gadu-Gadu
  • Blogger
  • MySpace

“Pałac Pacółtowo”, Gierzwałd 14-107, Pacółtowo 2, tel.: +48 89 642 29 84, e-mail: palac@palacpacoltowo.com

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeœli nie wyra¿asz na to zgody, wy³¹cz obs³ugê cookies w ustawieniach swojej przegl¹darki.

Zaakceptuj cookies Wiêcej informacji